کاربرد ترمستون در ساختمان

سبکی وزن بلوک هبلکس – فرمستون عایق در برابر حرارت، بلوک سبک ساختمانی هبلکس عایق در برابر برودت هوای سرد، بلوک هبلکس(بتن سبک) عایق در برابر صدا،هبلکس (بتن سبک) استحکام و پایداری در مقابل زلزله، بلوکaac مقاوم در برابر آتش سوزی و بسیاری مزایای دیگر از برتری های بلوک های هبلکس – ثرمستون – سیپروکس – ترمستون نسبت به سایر مصالح قدیمی نظیر آجرهای معمولی و آجرهای سفال می باشد.