ویژگی بلوک تهران

ویژگی های بلوک
.وزن کم
.مقاومت بسیار بالا
.سهولت در اجرا
.مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت
.مقاومت بسیار بالا در برابر آتش
.مقاومت صوتی
.عدم یخ زدگی در سرمای شدید
.مقاوم در برابر زلزله
.حمل و نقل ساده
عایق در برابر الکتریسیته
دفع حشرات مزاحم

block
shadow