فواید بلوک هبلکس

سبكي وزن بلوک هبلکس تهران و هبلکس ورامین: 550 الي 600 كيلوگرم در متر مكعب.
صرفه‌جويي در مصرف فولاد: با توجه به سبكي هبلكس ورامین بار مرده ساختمان كاهش مي‌يابد به همين دليل مصرف فولاد كاهش مي‌يابد.
بر خلاف مصالح معمولي مثل آجر و سفال، AAC را مي‌توان سوراخ نمود، ميخ زد و يا بريد.

عايق بودن حرارتي كه باعث كاهش هزينه هاي سرمايش و گرمايش ساختمان مي‌گردد.
با توجه به صاف بودن سطح ديوارهاي چسبيده شده با هبلكس ورامین در مصرف مصالح پوششی (گچ و خاك‌گچ) صرفه‌جويي مي‌شود حتي در صورت اجراي دقيق مي‌توان خاك گچ را حذف نمود و فقط گچ سفيد انجام داد.
سرعت اجراي هبلکس نسبت به مصالح سنتی بيشتر است.
از تمامي ضايعات بلوک سبک هبلكس تهران مي‌توان به عنوان پوكه در كف سازي استفاده كرد و در نتيجه هيچگونه نخاله‌اي ايجاد نمي‌شود. شکل‌های 3 تا 6 برخی از ویژگی‌ها و مزایای بلوک سبک هبلکس تهران را نشان می‌دهد.
بلوک‌های هبلکس ورامین را به راحتی می‌توان برش زد
سبکی وزن و سهولت نصب و اجرای هبلکس ورامین از مزایای بسیار خوب آن است
سایش سطح هبلکس ورامین به راحتی انجام می‌شود
اجرای تأسیسات بر روی هبلکس تهران به راحتی انجام می‌شود.