روش اجراء هبلکس با چسب مخصوص

59
shadow

روش صحیح استفاده از چسب هبلکس
###############
+مقدار 30تا 35 درصد نسبت وزنی آب به پودر چسب اضافه گردد و با همزن به خوبی میکس گردد وبه حالت سمنویی شل درآید.

+رج اول کاملا تراز با ملات یک رگه گردد
+روی رج کاملا مرطوب گردد روی بلوک بعدی نیز قبل از کار مرطوب گردد

+چسب آماده به طول حد اکثر 2متر ریخته شده با کاردک شیار دار حد اکثر به ضخامت 3میل کشیده شده و بلوکها اجرا کردند

================
+بلوکهای اجرایی نیاز به اب دهی بعدی ندارند وبعد از 48 ساعت به مقاومت نهایی خواهد رسید روند گیرشی چسب تقریبا شبه ملات ماسه سیمان میباشد
===============
+طول زیاد اجرای چسب باعث سوختگی وخشکی سطحی آن خواهد شد لذا هر چقدر تازه به تازه اجرا گردد مقاومت بالا تری خواهد داشت