جذب آب ثرمستون یا فرمستون

جذب آب ثرمستون یا فرمستون

با توجه به ابعاد بلوک هبلکس تهران و بتن متخلخل بودن هبلکس (فرمستون،ثرمستون) ، نم و رطوبت توسط بلوک هبلکس تهران (بلوک اتوکلاوه شده) منتقل نمی شود
نکته مهم : در عین این که بلوک هبلکس تهران نم و رطوبت را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوك هبلکس آب بیشتري را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند . لذا در زمان استفاده از بلوک سبک باید نکات زیر را رعایت نمود.
اول : قبل از اجرا بلوک هبلکس باید کاملا خیس شود.
دوم : ملات مصرفی بلوک هبلکس را نیز باید با رقت بیشتري تهیه نمود.
سوم : بعد از اجرا پروژه بلوک هبلکس در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.

AAEAAQAAAAAAAAhKAAAAJDI2MThiYjQ4LTliNWUtNDgxZS1hYjMxLWYwMDQ5MTk3NjdmNw
shadow