تنظیم بلوک های هبلکس

تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

جايگيري صحيح هر بلوك فرمستون از نظر افقي و عمودي توسط ضربه زدن با چكش پلاستيكي انجام مي شود . جايگيري صحيح (از نظر تراز و شاقولي بودن) اهميت زيادي دارد.
الف- تراز و شاقولي كردن رج هاي بعدي با استفاده از چكش لاستيكي، اعمال ملات چسب بلوک هبلکس در درزهاي عمودي و افقي
ب- تعبيه مراحل عبور تاسيسات الكتريكي در بلوک سبک هبلکس

14032d808
shadow