بلوک-هبلکس-بتن-گازی

aacbloc2222-95
shadow

بتن گازی (Atuoclaved Aerated Conceret)
این نوع بتن هوادار اتو كلاو شده (AAC) یا بتن گازی یكی دیگر از انواع خاص بتن سبك متخلخل است
این نوع بتن به خاطر وزن كم وخواص عایق حرارتی خود
سبب کم شدن وزن ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود
و بدین صورت كاربرد آن در سطح جهان در حال گسترش است
محصولی كه امروز ه بنام AACنامگذاری گردیده طی ۷۰ سال اخیر در سطح جهان خصوصا سوئد تولیده شده است.
حباب هوا در دوغاب مخلوط سیمان آهاین نوع محصول شامل دو فرآیند اصلی ایجاد حباب هوا در دوغاب مخلوط سیمان آهك، و پودر سیلیس وعمل آوری بتن حاصل در سیستم اتوكلاو است.
از مهم ترین خواص عمده این نوع بتن وزن مخصوص كم، مقاومت مناسب، عایق بندی حرارتی و مقاومت در برابر آتش قابل ذكر می باشد .
با توجه نکتهه مهم خصوصیات ذكر شده از كاربردهای عمده این بتن تولید بلوكهای سبك ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جدا كننده و باربر است هم چنین كاربردهای عمده بتن گازی تولید بلوكهای سبك ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جدا كننده و باربر مانند پانلهای سقف و دیوار مورد استفاده قرار می گیرند.